หัวข้อข่าว วันที่ลงประกาศ

- รับสมัครครูอัตราจ้างแผนกช่างยนต์

25 กรกฏาคม 2559

- รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

1 สิหาคม 2559

 

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ พิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@copyright2016 By Yuy